בוני התיכון התחדשות עירונית

בוני התיכון פועלת מזה מספר שנים בתחום ההתחדשות העירונית ולשם כך הקימה חברת בת המתמחה בתחום.
החברה נהנת מכל הידע, הניסיון, הקשרים והמומחיות של חברת האם, תוך התמקצעות בתחום ההתחדשות העירונית. החברה משקיעה משאבים רבים בפעילותה ומעסיקה מנהלי פרויקטים, שמאים, אדריכלים, מהנדסים ויועצים מקצועיים לשם גיבוש תוכניות לחידוש והשבחת שכנות וותיקות, הוצאת היתרי בנייה ויצירת סביבות מגורים חדשניות וייחודיות.
את כל זאת מבצעת החברה בפרקי זמן קצרים, במקצועיות, תוך דגש ותשומת לב מרבית למתן מענה לצרכי התושבים, הרשות המקומית וועדות התכנון השונות.

בימים אלה עומלת החברה על פרויקט התחדשות עירונית בקריית אונו בהיקף של כ- 930 יח"ד ושטחי מסחר, שיבנו ב- 9 בניינים חדשים. התכנית אושרה על ידי מוסדות התכנון ונמצאת כיום בשלב ההפקדה להתנגדויות בוועדה המחוזית לתכנון ובניה. החברה צופה כי התכנית תאושר עד לסוף שנת 2017 וכי הפרויקט יוכל לצאת לדרך במהלך שנת 2018.
מגוון הפרויקטים הרחב, המוניטין, הניסיון והאיתנות הכלכלית ממשיכים להניע את בוני התיכון קדימה, פותחים בפניה הזדמנויות חדשות ועושים אותה לפקטור משמעותי בענף הנדל"ן.