בניין 2
בניין 4
בניין 10
בניין 12
קומה מס' דירה מס' חדרים דגם סוג שטח שטח מרפסת/גינה מס' חניות מיקום חניה 1 מיקום חניה 2 מס' חניה 1 מס' חניה 2 שטח חניה 1 שטח חניה 2 מחסן מיקום מחסן שטח מחסן מחיר מחיר צמוד מדד לפבר' 19
נמכר
נמכר
נמכר
נמכר
*המחירים המצוינים כוללים מע"מ