בניין 2
בניין 4
בניין 10
בניין 12

קומה מס' דירה מס' חדרים דגם סוג שטח שטח מרפסת/גינה מס' חניות מיקום חניה 1 מיקום חניה 2 שטח חניה 1 שטח חניה 2 מחסן מיקום מחסן שטח מחסן
נמכר
נמכר
נמכר
נמכר