• 21/08/2019
  הודעה על כינוס אסיפה מיוחדת של בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ
 • 10/06/2019
  הודעה על כינוס אסיפה מיוחדת של בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ
 • 21/01/2019
  אסיפה שנתית של בוני התיכון - 26.2.2019
 • 25/07/2018
  אסיפה מיוחדת של בוני התיכון - 29.8.2018
 • 14/12/2017
  הודעה על כינוס אסיפה מיוחדת
 • 06/09/2017
  זימון אסיפה שנתית - 16.10.2017
 • 02/01/2017
  זימון אסיפה מיוחדת - 8.2.2017