• 06/09/2017
    זימון אסיפה שנתית - 16.10.2017
  • 02/01/2017
    זימון אסיפה מיוחדת - 8.2.2017