• 25/07/2018
  אסיפה מיוחדת של בוני התיכון - 29.8.2018
 • 14/12/2017
  הודעה על כינוס אסיפה מיוחדת
 • 06/09/2017
  זימון אסיפה שנתית - 16.10.2017
 • 02/01/2017
  זימון אסיפה מיוחדת - 8.2.2017